Program

Náš program, naše vize svým charakterem přesahují délku volebního období. Jsme uskupení lidí, kteří sdílí stejné hodnoty, rádi bychom Vám představili základní pilíře, ale i konkrétní program pro jednotlivé místní části. Zaměření našeho programu vychází z reálných možností více než stomilionového rozpočtu našeho města.

Bezpečnost

Bezpečnost nejen v dnešní složité době nabývá na důležitosti a my ji právem řadíme mezi naše priority.

Zdraví

Zdraví je stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody, nikoli pouze nepřítomnost nemoci nebo zdravotního postižení. Aby naši spoluobčané i nadále byli co "nejzdravější" je potřeba k tomu vytvářet podmínky, ale také zajistit dostupnou zdravotnickou péči v místě.

Prosperita

Naším cílem je zejména napravit zanedbanost infrastruktury obce a zlepšit stav občanské vybavenosti. Hodláme v co možná největší možné míře efektivně využívat všech adekvátních dotačních programů a grantů, realizovat důležité a potřebné projekty a zasadit se tak o rozvoj obce ke spokojenosti všech jejích občanů.