Ing. David Ptáček

Jmenuji se David Ptáček, je mi 38 let, jsem ženatý, mám dvě děti a bydlím v rodinném domě v Brumově - Bylnici, kde jsem zároveň chodil do základní školy. Vystudoval jsem Sportovní management na Vysoké škole Báňské - Technické univerzitě v Ostravě. Od roku 2009 pracuji jako učitel na základní škole ve Slavičíně, jsem členem školské rady. Věnuji se zde také trenérské činnosti mládežnických fotbalových týmů. Mezi mé zájmy patří sport, práce kolem domu a rodinné výlety s dětmi.

Můj vztah k Brumovu - Bylnici je vřelý a řekl bych až srdcový. Prožil jsem zde naplněné dětství a vždy jsem si přál zůstat a založit tady rodinu. Naše město a jeho okolí je krásné a nabízí nám možnosti všestranného vyžití.

Do komunálních voleb jdu s tím že, chci být prospěšný lidem nejen ve svém okolí, ale i všem občanům města. Chci se aktivně a zodpovědně zapojit do práce zastupitele a tím přispět k jeho spravedlivému rozhodování, které musí být vždy v souladu se zákonem, ale musí současně v možné míře respektovat i práva všech, kterých se rozhodnutí týká. Budu trvat na zajištění odpovědného přístupu k řešení požadavků či problémů občanů a rovněž hledat a prosazovat další možnosti pro zkvalitnění života ve městě, které však nebudou jen příslibem do budoucna, ale budou reálné a skutečné. Rád bych přispěl k tomu, aby bylo naše město ve vztahu ke svým občanům vstřícné, otevřené a ochotné hledat řešení.


Co chci jako zastupitel prosadit?