Příspěvek 5000 Kč na dítě

31.07.2022

Příspěvek ve výši 5 tisíc korun na dítě je doufejme jedním z prvních kroků, kterým naše vláda reaguje na zvyšující se ceny a inflaci.

Příspěvek náleží na každé nezletilé dítě rodiny s celkovým ročním příjmem do milionu korun hrubého.

Rodiče, kteří v červnu nebo v červenci pobírali přídavek na dítě, dostanou v srpnu peníze automaticky.

Podmínky: Kdo bude mít nárok na příspěvek 5000 korun

 • Podmínkou pro získání příspěvku bude věk dítěte, které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let.
 • Dalším předpokladem pro přiznání příspěvku je celkový hrubý příjem rodiny, který se bude za rok 2021 pohybovat pod hranicí 1 milionu korun ročně.
 • O peníze mohou žádat i rodiče dětí, které se narodí od srpna do konce letošního roku.
 • Na mimořádný příspěvek mají nárok ti, kdo pobírají přídavky na děti i ti, kteří je nepobírají (jak dávku získat, se dočtete níže)
 • Podmínky platí pro dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku.
 • Nárok mají i cizinci, kteří v Česku žijí a pracují dlouhodobě.
 • Dávku mohou čerpat pěstouni, manželé či partneři rodičů, vdovci a vdovy. Za rodiče se pro účely vyhodnocení nároku na příspěvek považují nejen biologičtí rodiče, ale také osoby, jimž bylo dítě svěřeno do péče.
 • Čerpající musí s dítětem žít a hradit náklady.

Jak tedy získat příspěvek 5000 Kč na dítě?

 • Pokud pobíráte přídavky na dítě, dostanete příspěvek 5000 Kč automaticky.
 • Rodiny, které mají za červen nebo červenec nárok na dětské přídavky, by měly dostat dávku 5000 Kč v srpnu.
 • Elektronický formulář na klientském portálu ministerstva práce a sociálních věcí pro vyřizování příspěvku 5000 korun pro rodiny, které nepobírají dětské přídavky, bude spuštěn v pondělí 15. srpna.
 • Žadatel se ověří elektronickou identitou.
 • Vedle této možnosti budou k dispozici vybrané Czech POINTy, kde bude možné vyplnit formulář a žádost vyřídit.
 • Žádat půjde i na pobočkách úřadu práce.
 • Vyplacení pomoci mohou rodiče očekávat v termínu normální výplaty příspěvku.
 • od 1. srpna má být možné přes elektronický formulář spravovat také rodičovský příspěvek.
 • od 1. září půjde na portálu vyřídit žádost o přídavek na dítě.