Před zdražením energií není úniku

25.07.2022

Někteří dodavatelé energií od srpna pro část zákazníků opět zvednou ceny. Zdražení některých produktů dosáhne i desítek procent. Někteří dodavatelé zvedli ceny již od 1. července, jiní zdražování podle svého vyjádření "nemohou vyloučit".

Toto vše se dnes a denně dozvídáme ze sdělovacích prostředků, mnohým z nás stačí se podívat jen na vyúčtování za energie.

Obec nemá příliš mnoho možností, jak v tomto ohledu občanům pomoc, nějaké tu ale přeci jen jsou.

  1. Radit občanům jak uspořit na energiích
  2. Opatřit obecní budovy fotovoltaickými elektrárny
  3. Tlačit na poslance, aby zrychlily proces u schválení novely pro komunitní sdílení energie
  4. Vystavět fotovoltaickou elektrárnu na území obce a přebytky v rámci komunitního sdílení přeprodávat občanům levněji

Komunitní energetika umožňuje, aby měl podíl i ten, kdo nemá dost peněz na vlastní fotovoltaiku.

Naše sdružení nezávislých kandidátů má ve svém programu zřízení FvE pro obecní budovy.

Budeme čekat na změnu legislativy, případně jako zástupci obce tlačit všemi směry na sněmovnu a počítat do bodoucna se sdílením elektrickém energie, alespoň pro část našich občanů.

Dražší energie

kde zažádat o pomoc v nouzi

Příspěvek na bydlení

Kde zažádat:

  • Úřad práce ČR

Podmínky pro žadatele:

  • Musí být vlastníkem bytu, členem bytového družstva, anebo byt užívat na základě nájemní či podnájemní smlouvy.
  • Na úhradu nákladů na bydlení mu nestačí 30 procent jeho příjmů a tato částka je nižší než tzv. normativní náklady na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Jednorázový příspěvek pro lidi, kteří se kvůli krachu dosavadního dodavatele a vyšších cen DPI dostali do finančních obtíží.

Kde zažádat:

  • Úřad práce ČR

Podmínky pro žadatele:

  • Včas přejde k novému dlouhodobému dodavateli
  • Nechá si od DPI zaslat vyúčtování