Podpora pro místní spolky VLOG #10

11.09.2022

Místní spolky potřebují naši podporu a nesmíme zapomínat na některé z nich. Volnočasové aktivity mají u nás zelenou. Obdivujeme všechny, kteří svůj volný čas věnují správné věci. Žádosti o příspěvky na jejich činnost je potřeba zjednodušit, urychlit a spolkům pomáhat.