Reference lídra strany od našich konzultantů

  Jaroslav Vaněk,JUDr.

 

MUDr. Jiří TESAŘ,CSc. emeritní přednosta Traumatologie Krajské nemocnice Tomáše Bati Zlín

„Pana Vaňka znám ze vzájemné spolupráce prakticky po dobu 20 let. On pracoval na Policii, já jako lékař na úrazovém oddělení nemocnice ve Zlíně. Vzhledem k našim profesím jsme spolupracovali často. Během doby se on stal jedním z vedoucích pracovníků Policie a já přednostou " úrazovky". I nadále jsme se pracovně setkávali. Vždy jsem si vážil jeho odbornosti profesionálním znalostem. Problémy řešil s přehledem a patřičnými znalostmi, jeho organizační schopnosti byly velmi dobré.“

Ve Zlíně dne 5. října 2014

 

Doc. PhDr. Ludmila ČÍRTKOVÁ, CSc., policejní psycholožka a prorektorka  Policejní akademie ČR

„Jaroslava Vaňka si vážím pro jeho profesionalitu a nasazení pro dobré věci. Setkali jsme se například při zavádění nových postupů policie v případech domácího násilí. Byl vůbec první policejní ředitel, který zřídil tým specializovaný  na domácí násilí. Ocenila jsem také jeho zájem o oběti trestných činů. Znám ho jako vynikajícího organizátora a týmového hráče. Je dobře, že nyní nabízí svou energii a schopnosti ve prospěch spoluobčanů. Přeji mu při tom hodně úspěchů.“

V Praze dne 24. září 2014

 

Ing. Jiří KOLIBA bývalý starosta města Hodonína

S Jaroslavem Vaňkem jsem se seznámil v době mého starostování v Hodoníně, kde působil jako okresní ředitel policie. Poznal jsem jej jako člověka přímého, rozhodného, čestného a profesionálního. Policejní práci nechápal jako pouhý výkon služby podle litery zákona, ale uměl do ní vložit i srdce a pochopení pro člověka. U podřízených měl přirozenou autoritu a jsem přesvědčen, že za doby jeho působení to bylo nejlepší období její práce v našem městě. Navázali jsme spolupráci mezi Policií ČR a městskou policií, zkoordinovali kamerové systémy a jejich obsluhu a vyhodnocování, zavedli systém pravidelných schůzek a výměny informací. Zkrátka byl to Pan Policista každým coulem. Jsem rád, že jsme se potkali, hluboce si jej vážím a držím mu palce.“

V Hodoníně dne 21. září 2014

 

doc. MUDr. Lubomír HAKL, CSc. lékařský náměstek pro chirurgické obory na Pracovišti medicíny dospělého věku Fakultní nemocnice Brno

„Jaroslava Vaňka znám skoro 15 let. Měl jsem možnost se s ním potkat nejen v řešení profesních otázek při řešení vzájemné spolupráce policie a poskytování zdravotní péče, ale i v otázkách osobních. Vždy jsem si vážil jeho vysokého pracovního nasazení, vstřícnosti ale především toho, že jeho slovo vždy platilo a to i v případech kdy řešení nebyla jednoduchá. Obdivuji jeho vitalitu v oblasti sportu, i vervu s jakou vykonává ostatní činnosti.“

V Brně dne 17. září 2014

 

Martin LINHART, ředitel odboru bezpečnostní politiky

Ministerstva vnitra ČR, uvolněný z funkce po dobu vyslání ke Styčné kanceláři NATO v Kyjevě (Ukrajina)

„Jaroslava Vaňka znám zejména jako velkého inovátora, policistu, který se neúnavně snažil zlepšovat policejní práci ve prospěch lidí. Přinášel vždy nevšední řešení problémů a nebál se jít proti proudu zakonzervované byrokratické policejní mašinerie. Jeho činorodost a pracovitost mu přinášela nejen skvělé pracovní výsledky a příklady hodné následování, ale i značné množství ústrků a nepochopení stran vysokých policejních funkcionářů. Skutečnost že se nenechal nikdy zlomit, nestal se jednou z ovcí a uchoval si svůj osobitý lidský styl mě

naplňuje přesvědčením, že se se stejnými zásadami a elánem pustí do své další práce a bude i nadále hájit zájmy běžných lidí. Přesto si nemohu odpustit poznámku, že mě osobně mrzí, že Policie ČR přišla o skvělého profesionála.“

V Praze dne 24. září 2014

 

Prof. MUDr. Ivan ČAPOV, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky LF MU a FN USA v Brně a proděkan Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně

„JUDr. Jaroslava Vaňka znám déle než 11 let. Za tuto dobu jsem měl dosti času jej dobře poznat. Jedná se o slušného, spolehlivého a čestného člověka, sportovce zvyklého na hru fair play. Přeji mu úspěch v náročné práci.“

V Brně dne 17. září 2014

 

Petr DUCHOŇ bývalý primátor města Brna a europoslanec

„Domnívám se, že politici, zvláště pak bývalí, nemají lidem říkat, koho mají volit. Za prvé nejsou nestranní, za druhé lidé mají přirozenou tendenci jim nevěřit a za třetí na svou volbu by měl každý volič přijít sám. Přesto si dovolím učinit výjimku z pravidla a doporučit pozornost

i voličů Jaroslava Vaňka. Můj přítel říkává:

"Volte ty tažné, nikoliv chovné". Kteří jsou kteří se těžko pozná. Jarda Vaněk však bezpochyby patří k těm tažným. Tak se mně jevil jako vrcholový policista působící v Brně i jako člen Bolkovy jedenáctky, ve které jsme společně strávili řadu příjemných chvil.

V Brně dne 24. září 2014

 

Prim. MUDr. František JIMRAMOVSKÝ, MHA, lékařský náměstek pro interní a chirurgické obory na pracovišti dětské medicíny zástupce přednosty Pediatrické kliniky pro léčebnou a preventivní péči, ředitel dětské nemocnice Brno.

„Pana Jaroslava Vaňka jsem měl možnost poznat v době jeho profesního působení v Brně. Setkali jsme se nejen v situacích souvisejících s řešením zdravotní problematiky, ale také v situacích dalších, které přináší běžný život. Je na místě zdůraznit, že pan Jaroslav Vaněk je člověk čestný a spravedlivý, se širokým rozhledem a ještě širším rozsahem svých aktivit. Je osobností, na jejíž slovo se dá spolehnout, člověkem, který nestaví na první místo osobní prospěch. Jako aktivní sportovec je zvyklý podstupovat řadu "osobních" soubojů, při jejich řešení však vždy vyznává dodržování pravidel fair-play hry.

V Brně dne 24. září 2014

 

MUDr. Filip ŠÁMAL, Ph.D., primář Neurochirurgické kliniky 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

„Jardu Vaňka jsem poznal v Brumově. Dostal jsem na něho kontakt od svého kamaráda. Setkali jsme se ohledně hokeje mého syna. Udělal na mě dobrý dojem, protože vše co slíbil, tak zajistil jak jsme se dohodli.“

V Praze dne 20. září 2014

 

prof. MUDr. Miroslav HIRT, CSc., přednosta Ústavu soudního lékařství Fakultní nemocnice U Sv. Anny v Brně

„JUDr. Jaroslav Vaněk je jedna z nejpracovitějších osob, co v životě znám.“

V Brně dne 17. září 2014

 

Prof. MUDr. Jiří VANĚK, CSc., emeritní přednosta II. stomatologické kliniky LF MU v Brně

 „Pana Jaroslava Vaňka znám z jeho dlouholetého profesního působení ve městě Brně. Nejsme příbuzní. Spolupracoval jsem s ním jako vedoucí pracovník Stomatologické kliniky při zajišťování specializovaných stomatologických ošetření. V součinnosti projevoval vždy cílený zájem zdravotní stav řešit k plné všestranné spokojenosti. Jeho veškerou činnost ve prospěch spoluobčanů hodnotím velmi pozitivně.“

V Brně dne 17. Září 2014

 

Prim. MUDr. Pavel STODŮLKA, Ph.D., český lékař specializující se na oftalmologii. Ve Zlíně založil oční kliniku Gemini.

„Jaroslav Vaněk je pracovitý a čestný člověk s organizačními zkušenostmi. Je regionální patriot a také sportovec, který pomáhá rozvíjet sport i mezi mládeží.“

Ve Zlíně dne 4. Října

 

prim. MUDr. Martin PETRENKO, CSc. zástupce přednosty I. Gynekologicko - porodnické kliniky Lékařské fakulty a Univerzitní nemocnice Bratislava, hlavní odborník Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky pro reprodukční medicínu.

„Pana JUDr. Jaroslava Vaňka znám osobně dlouhá léta z

období mého působení ve Fakultní nemocnici Brno. S panem plukovníkem jakožto vysokým policejním funkcionářem jsem v

Brně přicházel do styku zejména při řešení některých záležitostí

souvisejících s vyšetřováním důležitých případů ohrožení zdraví žen v naší gynekologické praxi. Rovněž mi byl nápomocný i při šetření případů trestní činnosti krádeží ve zdravotnickém zařízení (okrádání zdravotnického personálu a pacientek organizovanými skupinami přímo na pracovišti). I přes své značné pracovní vytížení se pan Vaněk vždy těmto na první pohled možná banálním, ale společensky velmi citlivým záležitostem věnoval naplno a za pomoci svých podřízených policistů zajistil jejich důsledné řešení. Spolupráci s

Policií ČR v době mého působení v Brně i jeho zásluhou hodnotím jako výrazně pozitivní. Z mého pohledu tento pán splňuje všechny požadavky kladené na vedoucího pracovníka, vážím si zejména jeho rozhodnost a snahu dotáhnout řešení problémů do zdárného konce. Jednoznačně podporuju jeho snahu a aktivitu něco změnit.“

V Bratislavě dne 21. září 2014

 

Mgr. Kateřina POSPÍŠILOVÁ, místopředsedkyně občanského sdružení společně k bezpečí

„S panem Jaroslavem Vaňkem a jeho působením v řadách Policie ČR mám spojené přesvědčení, že novátorské metody a postupy, které mnozí označují za nemožné, nerealizovatelné a nepoužitelné, mohou velmi dobře fungovat a přinášet společnosti pozitiva – pokud existuje odhodlání je zkoušet a zavádět do praxe. V době, kdy pan Vaně

k působil jako ředitel Městského ředitelství Policie ČR Brno, jsem se s

ním pracovně setkávala jako někdejší zaměstnankyně ministerstva

vnitra. Pana Vaňka jsem poznala jako člověka otevřené mysli, který se neobává změn a moderních opatření v policejní práci. Tento postoj jsem vždy považovala za mimořádný a svým způsobem odvážný. Jeho manažerské kroky měly smysl a cíl a byly vždy vedeny myšlenkou, že policie a další úřady jsou tu pro veřejnost a jejich hlavním cílem má být veřejné blaho –v případě policie veřejný pořádek a  bezpečí. Z

konkrétních nástrojů, které za působení pana Vaňka na pozici

policejního ředitele v Brně fungovaly, lze uvést např. jednočlenné hlídky v ulicích, což je velmi efektivní a zároveň úsporné opatření pro zajišťování veřejného pořádku; dále prosazování spolupráce policistů s odborníky z dalších institucí – úřadů samosprávy, terénních pracovníků, neziskových organizací atd.; používání různých manažerských nástrojů, které vedou k ozdravění pracovních týmů a jejich pružnému fungování (rotace na velitelských pozicích, využívaní koučinku aj.). U pana Vaňka jsem také vždy oceňovala jeho pracovní nasazení: kdykoliv jsem jako koordinátorka projektů potřebovala jakoukoliv součinnost, vždy vyšel vstříc. V řadě aktivit, které jsem uskutečnila ve spolupráci s policií v Brně, se navíc angažoval osobně. Přestože jsem od té doby neměla možnost s Vaňkem spolupracovat, jsou pro mě zpětně některé jeho názory a postoje inspirativní i dnes.“

V Ústí nad Labem dne 29. září 2014

 

 

 

Daniel ŠÍMA, bývalý ředitel Městské policie Brno,od r.1992 do r.2011

 

Pana JUDr Jaroslava Vaňka znám velmi dobře z doby jeho působení ve funkci ředitele městského ředitelství Policie ČR v Brně a posléze náměstka ředitele Krajského ředitelství Policie ČR. Osobně jsem pana Vaňka doprovázel při poznávání našeho města a navázání pracovních kontaktů v našem městě. V mnoha případech byl pan Vaněk velmi rychlý v realizaci změn a nových nápadů, nikdy se však nebránil diskusi s partnery, především z oblasti bezpečnosti a veřejné správy. Přesto, že naše střety byly mnohdy hodně ostré, společně jsme realizovali v Brně spoustu významných změn a opatření, která se ukázala jako vhodná k posílení pořádku a bezpečnosti. Jeho působení v Brně považuji za velmi významné z hlediska prohloubení spolupráce mezi jím vedenou Policií ČR a v té době mnou řízenou Městskou policií Brno. Vážím si pana JUDr Jaroslava Vaňka nejenom z pracovních důvodů, ale i z hlediska jeho povahy. Jedná se o férového chlapa, který jde za svým cílem jak v práci tak ve sportu, který je jeho velkým koníčkem. Rád se kdykoli s panem JUDr Vaňkem opět setkám.

 

v Brně dne 7.října 2014

 
 
David KOLAJA, Ejustice.cz
 
 
S panem Jaroslavem Vaňkem jsem se seznámil v roce 2004, když působil jako policejní ředitel na MŘ PČR v Brně. Z tohoto postu se mu podařila prosadit nebývalá věc. Přišel s nápadem na zavedení policejního elektronického spisu (ETŘ), který sjednotil do té doby dílčí policejní databáze a také nahradil drahou manipulaci s papírovými dokumenty v řadě agend. To policii přineslo velké finanční úspory
Díky jeho osobnímu nasazení, propagaci na nejrůznějších veřejných fórech - na některých jsem se jako organizátor měl příležitost podílet (konference Ejustice na veletrhu Invex nebo řada setkání v Justiční akademii či na Městském soudu v Praze) - se jemu a jeho spolupracovníkům povedlo ETŘ rozšířit, nejprve na krajské úrovni a posléze i jako celostátní policejní informační systém.
Jako provozovatel serveru Ejustice.cz, který se zabývá modernizací justice, velmi oceňuji také skutečnost, že systém ETŘ přinesl kromě ekonomických a výkonnostních aspektů také podstatně lepší ochranu citlivých dat v policejních spisech, která jsou dnes daleko lépe chráněna před krádežemi, a manipulacemi. 
 
 v Praze dne 8.října 2014

 

                    

Fotogalerie: REFERENCE